X-Mind Trium 2D/3D

Tilgængelighed: På lager

INNOVATION, PRECISION OCH PERFEKTION

DEN BÄSTA BILDKVALITETEN:

X-mind Trium är utrustad med en ackumulerings- och rekonstruktionsalgoritm som säkerställer en perfekt, enhetlig och högkvalitativ bild på alla parametrar.

INTUITIV 3D PROGRAMVARA

Acteon Imaging Suite är ett essentiellt verktyg. Det är lätt och enkelt att använda så att du alltid har perfekt överblick över patientens status både före och efter behandlingen.

I denna programvara kan man planera alla behandlingar och den är även kompatibel med MAC.

IMPLANT PLANIFICATION PROGRAM

X-MIND TRIUM är ett nyckelverktyg för behandlingsplanering och uppföljning.

Genom att visa mycket precisa 3D-bilder av patientens anatomi i en skanning ger X-MIND TRIUM en fullständig översikt över patienten.

X-MIND TRIUM möjliggör exakt utvärdering av bendensitet och placering av de anatomiska strukturerna för att kunna klara implantatet.

Dessutom möjliggör 3D-bilden en utvärdering av implantatets storlek och form i förhållande till patientens anatomi.

X-MIND TRIUM ger mycket tydliga och exakta bilder för tvärsnitt, volymberäkning av biomaterial som behövs för sinusliftkirurgi och en guidad operation tack vare programmet Acteon Imaging Suite.

HUVUDPUNKTER:

En full 360 graders rotation säkerställer att bildinspelningen får överlägsen kvalitet.

Bästa bildprecision med 75 mikrometer

4 F.O.V (Field of View)

Välj från scanningsområdet för undersökning och minimera strålningsexponering för patienten.

Artefakter reduktionsfilter för enklare vävnadsdifferentiering (ben/tand/metall) och möjlighet att bygga upp bilden när som helst med olika filternivåer.

Ladda ner broschyren: Broschyr_Engelsk.pdf

Ladda ner bruksanvisningen: Brugermanual_engelsk.pdf

Se nedanstående presentationsvideo av denna fantastiska produkt eller kontakta oss för att höra mer.