handelsbetingelser

Generelle Salgsbetingelser

Dentotal Nordic A/S
Geminivej 24 E-post: dentotal@dentotal.dk Telefon: +45 7020 3280
2670 Greve www.dentotal.dk CVR: 25674510

Returret & fortrydelsesret
Varer må ikke returneres uden forudgående aftale med Dentotal Nordic. Annullering eller reduktion af ordre kan kun ske med Dentotal Nordics godkendelse. Det er dog en betingelse at varen returneres i ubeskadiget original emballage. Hvis ikke alt er intakt eller de 8 dage er overskredet, kan vi ikke påtage os at kreditere varen.
Annullering eller reduktion på software eller specielt indkøbte produkter for kunden er desuden ikke mulig.


Ejendomsforbehold
Det leverede fra Dentotal Nordic forbliver Dentotal Nordics ejendom, indtil fuld betaling har fundet sted.


Reklamation
Reklamation ang. mangler skal meddeles Dentotal Nordic snarest muligt efter varens modtagelse og senest inden 8 dage efter det tidspunkt, hvor køber har eller burde have opdaget manglen. I forbindelse med en evt. ophævelse af et køb kan køber ikke kræve højere pris end gældende dagspris på ophævelses tidspunktet.
Dentotal Nordic har intet ansvar over for følgeskader, som påføres købere eller tredjemand ved evt. fejl på det leverede.


Force majeure
Enhver ordre modtages under forbehold af force majeure, herunder krig, borgerlige uroligheder,  naturkatastrofer, strejker, lockout, svigtende forsyninger, ildebrand, beskadigelse af Dentotal Nordic bygninger, import/eksport forbud eller enhver anden begivenhed som hindrer eller begrænser Dentotal Nordic muligheder for at levere den aftalte ydelse. Dentotal Nordic har i tilfælde af force majeure valget imellem at hæve handlen eller del af denne eller at levere den aftalte varer, så snart hindringen for normal levering er bortfaldet.
Dentotal Nordic er desuden i tilfælde af force majeure uden ansvar for ethvert tab hos køberen som følge af den manglende levering.


Almindelige forbehold og ansvarsbegrænsning
I tilfælde af Dentotal Nordic er ansvarlig over for køberen er Dentotal Nordic begrænset til det direkte tab og omfatter derfor ikke følgeskader på tilsluttet udstyr, indirekte tab, transportomkostninger, installationsomkostninger, driftstab og tabt arbejdsfortjeneste. I forbindelse med en tvist med en udenlandsk
partner, vil en sådan sag blive afgjort af det Danske retsvæsen, i de Danske domstole.
Der tages forbehold for trykfejl, pris- og kursændringer samt ændringer i produkternes specifikationer samt udgående varer, dette gælder alle tilbud, brochure m.m der udgår fra Dentotal Nordic.
Fravigelser fra salgs- og leveringsbetingelserne fra kundens side, kan kun ske med skriftlig tilladelse fra Dentotal Nordic.


Revideret d. 7/2-2018